//]]> //]]>

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”


‼️📢ประกาศสำคัญ!! บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง 3 มาตรการเร่งด่วน โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”

ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ดังนี้

มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)


โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”


๏ บัตรเครดิต : จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

๏ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ : จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 

 
 
Q&A มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำ
 

ลูกค้าบัตรเครดิต

Q: ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 400 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ใช่หรือไม่

A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% หรือ 400 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)

เช่น         
 • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
 • นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

 

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 400 บาท ไม่ปรับเหรอคะ

A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิมค่ะ
 

Q: ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยไหมคะ

A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนนะคะ
 

ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ เหลือ 3% หรือ 500 บาท ใช่หรือไม่

A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)

เช่น

 • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 19 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
 • นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64


Q: รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บยังไง

A: รายการผ่อนชำระรายเดือนยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือนค่ะ

 

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท ไม่ปรับใช่ไหมคะ

A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเท่านั้นค่ะ ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิมค่ะ

 

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)


โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”


๏ สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

 
 
 
Q&A: มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
 

Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมโครงการมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ 

A: ลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง 12 มิ.ย. 63 โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง  


Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโรหรือไม่ 

A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี 
 

Q: หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร 

A: ลูกค้าสามารถชำระเงินในแต่ละรอบกำหนดชำระได้ตามปกติ โดยชำระเท่ากับหรือมากกว่ายอดชำระขั้นต่ำ 


Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้ง 

A: สูงสุด 2 ครั้งต่อบัญชีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 
 

Q: กรณีที่รอบบัญชีแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยมีการชำระตามกำหนด แล้วใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีถัดไปยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งหรือไม่  

A: กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีแรก ลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อีกเพียง 1 รอบบัญชีเท่านั้น โดยรอบบัญชีนั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาโครงการ  


มาตรการที่ 3 : ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ 

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”

 

- เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
- ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
- บริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

๏ บัตรเครดิต : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 “ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ” ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 สามารถคลิกดูรายละเอียดมาตรการความช่วยเหลือสำหรับบัตรเครดิตทั้งหมดและศึกษา เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ https://bit.ly/34x3Wiy

๏ สินเชื่อส่วนบุคคล : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 15% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือน ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

 
 
เงื่อนไขของโครงการมาตรการที่ 3
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  

• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)

• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน

• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

* บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขของโครงการ “ลูกค้าบัตรเครดิต”

มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

• บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท)  จำนวนงวด

ตั้งแต่ 1,500 - 5,000     แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่ 5,001 – 10,000  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน

ตั้งแต่ 10,001 – 30,000  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน

มากกว่า 30,000  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

1.โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น

2.สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563

3.สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

4.เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (หากมี) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

5.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ และ 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

6.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

เงื่อนไขของโครงการ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล”

มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข (มาตรการฯ) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ  

 • เฉพาะลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องติดต่อและร้องขอเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการและผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
 • เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ วงเงินของลูกค้าจะถูกปรับลดให้เหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินใหม่จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (*ลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อหลังจากเข้าร่วมโครงการได้จากใบแจ้งยอดบัญชี)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้  
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการ และ/หรือ กำหนดมาตรการความช่วยเหลือ ตลอดจนกำหนด/เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นรายกรณีตามเงื่อนไขบริษัทฯ และ/หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป
 • เมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการชำระหนี้แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถขอยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไข และ/หรือ มาตรการความช่วยเหลือที่ได้อนุมัติหรือได้ดำเนินการไปแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ มีดังนี้

 • เฉพาะผู้มีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน โดยต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (นับย้อนจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ)
 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน
 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไขทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรายการสินเชื่อที่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 63 จนถึง 31 ธันวาคม 63

เงื่อนไขของมาตรการฯ

1. บัญชีสินเชื่อที่มีสิทธิได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้

          1.1 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยมากกว่า 15% ขึ้นไป บริษัทจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 15% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของลูกค้า

         1.2 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยเท่ากับ หรือน้อยกว่า 15% บริษัทจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่จะพิจารณาลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนเดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของลูกค้า

         1.3 สำหรับยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้าง ของรายการสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ บริษัทจะนำมาตั้งเป็นรายการสินเชื่อใหม่ 0% และแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือนสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับยอดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมด

       1.4 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดชำระแบบขั้นต่ำ และยอดเรียกเก็บประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ลูกค้ายังคงชำระตามยอดเรียกเก็บได้ตามปกติ

2. หากมีรายการสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงรายการสินเชื่อที่เรียกเก็บหลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในอัตราปกติ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดภายหลังการเข้าร่วมมาตรการ โดยเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) และต้องไม่เกินยอดวงเงินเดิม

4. เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) ในรอบบัญชีต่อไปตามเงื่อนไขปกติ

5. บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบัญชีสินเชื่อที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ สมาชิกจะไม่สามารถเลือกรายการสินเชื่อที่จะเข้าร่วมมาตรการได้เอง และไม่สามารถยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการภายใต้หลักเกณฑ์และด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจยืนหยัดเคียงข้างคุณ เพื่อให้คุณก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน โทร 0-2627-4999 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 
 
Q&A: มาตรการที่ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 

Q: ขั้นตอนการสมัครร่วมโครงการและแจ้งผลเป็นอย่างไร? 

A: ลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนตามนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 13 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยท่านจะได้รับกายืนยันผ่านข้อความแจ้งเตือนทาง UCHOOSE หรือ SMS เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
 • ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการผ่านทางข้อความแจ้งเตือน UCHOOSE หรือ SMS และ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา

A: ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนตามนี้

 • ขั้นตอนที่1 สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน โทร 0-2627-4999 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านทางข้อความแจ้งเตือน SMS และ หนังสือยินยันการเข้าร่วมมาตรการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ:  เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัท


Q: ถ้าลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตมีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง 

A: ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรบนแอป UChoose สำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกัน
 

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม  

A: สำหรับบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ

 • 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้และ
 • 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

A: สำหรับสินเชื่อบุคคล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ

 • ปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดภายหลังการเข้าร่วมมาตรการ โดยเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) และต้องไม่เกินยอดวงเงินเดิม


Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และยังมีวงเงินบัตร/ สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18% และ สินเชื่อบุคคลสูงสด 28%)


Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่? 

A: ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 

Q: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ

 • สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 16%
 • สำหรับสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 25%


Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนหรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่

A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 

Q: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่

A: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติ
 


บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน #กรุงศรีคอนซูมเมอร์
#CentralThe1CreditCard #UCHOOSE
 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group