//]]> //]]>

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรฯ ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19


มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรฯ ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

การปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องโทรติดต่อแจ้งความจำนงกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้าดังนี้

• ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 10% เป็น 5%
มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564


มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรฯ ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์

• ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 5% เป็น 3%
(เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
มีผลตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

CT1-COVID-19_Suspend-Repayment_0320-03.jpg

กรณีบริษัทฯมีมาตรการโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติม บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในลำดับถัดไป

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน

และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา
มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรฯ ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
​Q&A
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png