ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน
ผ่าน National Digital ID (NDID)

 

Button-480x50.png

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png