//]]> //]]>

ข่าวและประกาศจากทางบริษัทฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 62

รายละเอียด

ประกาศจากทางบริษัท 4/06/65

บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 04.00 น.

รายละเอียด

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รับมอบประกาศนียบัตร เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

รายละเอียด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 01:30น. – 08:00น.

รายละเอียด

บริการอัปเดทข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด

ประกาศจากทางบริษัทฯ

ขอยกเว้นการให้คะแนนสะสมเดอะวันตามร้านค้าที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

รายละเอียด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 - 23:30 น.

รายละเอียด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 01:00 - 09:00 น.

รายละเอียด
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png