//]]> //]]>

ข่าวและประกาศจากทางบริษัทฯ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รับมอบประกาศนียบัตร เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

รายละเอียด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 01:30น. – 08:00น.

รายละเอียด

บริการอัปเดทข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด

ประกาศจากทางบริษัทฯ

ขอยกเว้นการให้คะแนนสะสมเดอะวันตามร้านค้าที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

รายละเอียด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 - 23:30 น.

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 61

รายละเอียด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 01:00 - 09:00 น.

รายละเอียด

ประกาศแจ้งเรื่อง การจำหน่ายสติกเกอร์จอดรถ บัตรเครดิค เซ็นทรัล เดอะวัน

รายละเอียด
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png