//]]> //]]>

มาตรการลดภาระดอกเบี้ยลูกค้า ระยะที่ 2

FLAG_1620x1080-px.jpg

       
         กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขอเรียนแจ้งมาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2 ‘โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน’ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน   ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

สินเชื่อบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน จากเดิม 18% เป็น 16%

สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

(สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ และสินเชื่อแบบชำระรายเดือน) ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน จากเดิม 28% เป็น 25%


Q&A

Q: การปรับลดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป แล้วกรณีรายการที่ทำก่อน 1 ส.ค.63 คิดดอกเบี้ยอย่างไร

A: ขึ้นอยู่กับยอดรายการประเภทใดและวันที่ทำรายการ

• ยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
• สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ  
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
• สินเชื่อแบบชำระรายเดือน
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สำหรับยอดสินเชื่อรายเดือนที่ทำรายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

Q: การปรับลดเพดานดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นมาตรการชั่วคราว หรือถาวร

A: การปรับลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png