รับกระเป๋า Valentino Rudy Medium Tote Bag มูลค่า 2,190 บาท*

เมื่อส่งเอกสารแสดงรายได้ และได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินถาวร ตั้งแต่ 16 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

เพิ่มวงเงินได้ง่ายๆ เพียงส่งเอกสารแสดงรายได้ UChoose เช็คง่ายครบ ลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี! - บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (Central The1 Credit Card)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

            แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงิน

            แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

T1-Income-UCHOOSE-OCT23.jpg

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขทั่วไป
 1. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 2. บริษัทฯ จะมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบของสมนาคุณ
 3. กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 4. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายหรือของสมนาคุณเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
 เงื่อนไขในการมอบของสมนาคุณ
 1. สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ก่อนส่งเอกสาร เพื่อรับของสมนาคุณโดยจะต้องได้รับข้อความยืนยันจากระบบอย่างถูกต้องจึงจะถือว่าสมบูรณ์ (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 2. ส่งเอกสารแสดงรายได้ผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE หรือเคาน์เตอร์รับสมัครบัตรที่ห้างเซ็นทรัล และ โรบินสันทุกสาขา
 3. รับกระเป๋า Valentino Rudy Medium Tote bag มูลค่า 2,190 บาท ขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว เมื่อส่งเอกสารแสดงรายได้และได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินถาวร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 4. ผลการพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 5. ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12เดือน
 6. จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 7. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจากได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินถาวร
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของสมนาคุณ และอาจเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันกรณีที่ไม่สามารถมอบของสมนาคุณตามที่กำหนดในสื่อนี้ได้
 9. บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 10. ราคาของสมนาคุณเป็นราคาที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่าย ภาพที่ปรากฏในสื่อเป็นเพียงภาพตัวอย่างของสมนาคุณที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 12. ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 13. หากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์  โทร 02 627 8111  บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ โทร 02 627 8899   บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค โทร  02 627 6622 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค โทร  02 627 6655 (เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png