รับกระเป๋า Valentino Rudy Daily Handbags มูลค่า 1,990 บาท*

เมื่อส่งเอกสารแสดงรายได้ และได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินถาวร ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

รับกระเป๋า Valentino Rudy Daily Handbags มูลค่า 1,990 บาท เมื่อได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับ SMS แจ้งอนุมัติเพิ่มวงเงิน UChoose เช็คง่ายครบ ลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี! - บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (Central The1 Credit Card)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

            แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงิน

            แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

T1-Income-@UCHOOSE-1024PX.jpg

 

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png