เพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ทันที แค่มี UCHOOSE

เพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ทันที แค่มี UCHOOSEUCHOOSE Download

วิธีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE

1. แตะที่หน้าบัตร เลือก 'ขอวงเงินชั่วคราว'
2. ใส่วงเงินที่ต้องการพร้อมเหตุผลการขอ กดถัดไป

รับวงเงินใช้ได้ทันที*
*การอนุมัติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัทฯ โดยอนุมัติได้สูงสุด 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 เท่าของวงเงินปัจจุบัน

Mastercard The 1 Central Group