//]]> //]]>

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

ในการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น สถาบันการเงินต่างๆ มักจะมีการคำนวณ คะแนนเครดิตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ข้อมูลรายบุคคลถูกนำส่งเข้ามาเพื่อประกอบการคำนวณจนได้มาเป็นคะแนนรวม ของแต่ละท่าน ซึ่งอาจจำแนกกลุ่มของข้อมูลเป็นหมวดใหญ่ๆ ตามสัดส่วน เช่น ประวัติการชำระเงิน (35%) จำนวนยอดคงค้าง (30%) เครดิตใหม่ (10%)  ระยะเวลาของประวัติทางเครดิต (15%) และประเภทของเครดิตที่ถูกใช้ (10%) 
 

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

ประวัติการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของแต่ละบัญชีที่มี อยู่ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน รายงานที่ปรากฏต่อสาธารณะต่างๆ  เช่น รายงานบุคคลล้มละลาย คำตัดสิน ของศาล ระยะเวลาที่เกินกำหนดการชำระเงิน


การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

จำนวนยอดคงค้าง

จำนวนยอดคงค้างรวม

จำนวนยอดคงค้าง ของแต่ละบัญชี

จำนวนบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด

สัดส่วนของวงเงินที่ใช้ไป เมื่อเทียบกับจำนวนที่ได้รับ อนุมัติทั้งหมด


การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

ระยะเวลาของประวัติทางเครดิต

ระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีโดยรวม

ระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีโดยแยกเป็น รายบัญชี

ระยะเวลาตั้งแต่บัญชีนั้นๆ มีธุรกรรม เกิดขึ้น 

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

เครดิตใหม่

จำนวนบัญชีที่เพิ่งเปิด และสัดส่วนของ บัญชีที่เพิ่งเปิดเมื่อเทียบตามประเภท ของบัญชี

ระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชี

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ
 

ประเภทของเครดิตที่ถูกใช้

จำนวนของแต่ละประเภทบัญชี เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ
โดยสรุปคือ คะแนนเครดิตนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยมากมาย ซึ่งเราสามารถ ควบคุมมันให้กลายเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลทางเครดิตของเราได้ เช่น ประวัติการชำระเงิน สามารถที่จะควบคุมตนเองให้มีการชำระเงินที่ตรงเวลาเพื่อทำให้เกิดประวัติ การชำระเงินที่ดี ทำให้มีคะแนนสูง เป็นต้น นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้น มิได้ดูเพียงแค่คะแนนเครดิตเพียงอย่างเดียว แต่มีการพิจารณาจากข้อมูลในการ ยื่นกู้อื่นๆ ด้วย เช่น รายได้  อายุงาน หรือ มีเงินเดือนประจำ

Send Article To Friend
E-mail To:
From:

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png