//]]> //]]>

เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงิน

เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงิน
ก่อนสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อให้เรานั้น ต้องมีการตรวจสอบประวัติสินเชื่อการชำระหนี้ หรือเครดิตบูโร โดยข้อมูลประวัติสินเชื่อจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่บริษัท ข้อมูลเครดิตเเห่งชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันที่รวบรวมฐานข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ เพื่อให้แต่ละสถาบันการเงินได้ข้อมูล เพื่อนำไปพิจารณาการให้สินเชื่อ ดังนั้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินของคุณมีปัญหา คุณจึงควรชำระหนี้สินเชื่อที่คุณมีภาระอยู่ให้ตรงตามวันกำหนดชำระ
เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงิน
1. มีความสามารถในการผ่อนชำระเพียงพอ
สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะทำการประเมิณความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก่อนการให้สินเชื่อ และจะมีการคำนวณภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อเดือน โดยจะทำการคำนวณจากสัดส่วนของหนี้ต่อรายได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคำนวณแล้ว มีภาระหนี้สูงถึง 120% นั่นก็หมายความว่า เรามีหนี้ที่ต้องชำระเยอะกว่ารายได้ที่เราหามาได้ซะอีก หรือมีภาระหนี้ 90% หมายความว่าเราจะเหลือเงินหลังจากชำระหนี้ ไปแล้วแค่ 10% ของรายได้ ซึ่งก็คงจะไม่พอนำมาใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน หากได้รับสินเชื่อไปแล้วคงไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก่อให้เกิดหนี้เสียกับสถาบันการเงิน

***เกณฑ์อัตราสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DTI) ซึ่งรับพิจารณาจะแตกต่างกันไปตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน

เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงิน2. ศึกษาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละสถาบัน
เบื้องต้นควรมีการศึกษาหลัก และคุณสมบัติว่าผู้ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่ต้องการขอสินเชื่อนั้นหรือไม่
Money-11-18_W1024X400PX_161118-04.jpg3. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน
เมื่อตัดสินใจจะยื่นขอสินเชื่อแล้ว นอกจากจะตรวจสอบว่าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ อีกเรื่องที่สำคัญคือ ต้องรู้ว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้าง การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่สถาบันการเงินต้องการ จะช่วยให้กระบวณการพิจารณาเร็วขึ้น

จาก เคล็ด(ไม่)ลับ 3 ข้อ ก็มั่นใจได้ว่า สถาบันการเงินได้รับข้อมูลที่ต้องการในการวิเคราะห์พิจารณาการขอสินเชื่อแล้วอย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้กระบวณการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงขึ้น
 
Send Article To Friend
E-mail To:
From:

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png