//]]> //]]>

ข่าวและประกาศจากทางบริษัทฯ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 65 เวลา 21.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น. และ วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 เวลา 23.00น. ถึง 6 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น.

Detail

ประกาศจากทางบริษัทฯ

บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระเงินผ่านช่องทางบัญชีส่วนบุคคลหรือผ่านลิงก์รับชำระเงินใดๆ

Detail

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 63

Detail

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 62

Detail

ประกาศจากทางบริษัท 4/06/65

บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 04.00 น.

Detail

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

Detail

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 01:30น. – 08:00น.

Detail

บริการอัปเดทข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Detail
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png