สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

รับเครดิตเงินคืน 5%(1) + รับส่วนลด 5%(2)

ที่ ร้าน XLARGE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%(1) + รับคะแนนเดอะวัน x2(2)

ที่ ร้าน ADIDAS สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%*

ที่ ร้าน CC DOUBLE O สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%*

ที่ ร้าน CPS CHAPS สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%(1) + รับส่วนลด 5%(2)

ที่ ร้าน Element72 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%*

ที่ ร้าน H&M สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%*

ที่ ร้าน Marimekko สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%*

ที่ ร้าน NIKE สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%*

ที่ ร้าน POMELO สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืน 5%(1) + รับ Pronto Chokdee Bag Limited 1 ใบ(2)

ที่ ร้าน PRONTO สาขาที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซา)

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66.

รายละเอียด

รับส่วนลด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งปกติ

ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาที่ร่วมรายการ

5 ต.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียด

รับส่วนลด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งปกติ

ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ

5 ต.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66

รายละเอียด

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 10%(2) + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X3(1)

ที่ Central App และ Central Online

5 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

รายละเอียด
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png