//]]> //]]>

ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมได้นะ...รู้ยัง?

ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมได้นะ...รู้ยัง?
รู้หรือไม่ว่า... ข้อความสนทนาในการขอกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท ผ่านการแชท (Chat) บนระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์สามารถใช้เป็นหลักฐาน
การกู้ยืมเงิน เป็นหนังสือในการฟ้องคดีตามกฎหมายได้ โดยให้รวบรวมหลักฐาน ดังนี้

ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมได้นะ...รู้ยัง?
1. ข้อความสนทนา (Chat) การกู้ยืม
2. บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (User Account)
3. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืมเงิน (Slip)

ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมได้นะ...รู้ยัง?

ข้อมูลแบบไหนใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาคดีได้บ้าง

1. ข้อมูลที่ระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้กู้ยืมเงิน
2. ข้อมูลในระบบ ที่ปปลอดภัยมั่นคงและเชื่อถือได้ อาทิเช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
3. เก็บหลักฐานทันที เมื่อมีการยืมเงินและรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่แก้ไข วัน เวลา ที่รับส่งข้อความ

ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมได้นะ...รู้ยัง?ยืมเงินทางไลน์ ใช้แทนสัญญากู้ยืมได้นะ...รู้ยัง?

อายุความฟ้องคดีกู้ยืมเงิน

10 ปี  ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืน
5 ปี    สำหรับสัญญากู้ มีกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ
 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png