//]]> //]]>

รู้ไว้! ก่อนใช้ บัตรกดเงินสด

 

1. กดเงินสด เจอดอกเบี้ย ทุกวัน ตั้งแต่วันที่กด

และอาจมีค่าธรรมเนียมการถอน
กดเงิน 100  บาท เมื่อครบกำหนดชำระ ต้องจ่าย...
100 บาท + ดอกเบี้ยสูงสุด 28%* + ค่าธรรมเนียมเบิกถอน (ถ้ามี)

รู้ไว้! ก่อนใช้ บัตรกดเงินสด

2. หากจ่ายไม่ครบ/จ่ายช้า อาจเจอ ดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด 28%* 
จนกว่าจะจ่ายหมด และมีค่าทวงถามหนี้


รู้ไว้! ก่อนใช้ บัตรกดเงินสดรู้ไว้! ก่อนใช้ บัตรกดเงินสด
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png