//]]> //]]>

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยคุณได้

EP14_LANDING_1.jpg

เรามักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน แต่จะ เป็นกังวลกับรายจ่ายก้อนใหญ่ๆ มากกว่าทำให้เกิดการวางแผนทางการเงิน ที่ผิดพลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถ ช่วยเหลือคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ
 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยคุณได้
 

1. เริ่มสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับติดตามและบันทึกยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน เช่น Spendee , Money Lover , Piggipo ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชั่น ยังสามารถเชื่อมต่อ กับบัญชีธนาคารหรือใส่ข้อมูลกำหนดวันชำระบัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้เราชำระค่าบัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อ ให้ตรงเวลาได้อีกด้วย

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยคุณได้

2. หักเงินเก็บออกก่อนใช้

การแบ่งเงินส่วนที่ต้องการจะออมออกก่อนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยอาจจะ แบ่งไว้ทันทีที่ได้เงินรับเข้ามา เพื่อเป็นการเก็บออมเงินส่วนนี้ ไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยคุณได้

3. จดบันทึกทุกรายการใช้จ่าย และติดตามผลการใช้จ่าย

การสร้างนิสัยบันทึกการใช้จ่ายทุกยอด แม้กระทั่งยอดเล็กๆ น้อยๆ จะทำให้เห็น ได้ว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ที่เราคิดว่าไม่สำคัญ แต่หากมีมาบ่อยๆ จะกลายเป็น เงินก้อนใหญ่ที่เราใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิด บัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยคุณได้

4. นำยอดการใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมา คำนวณและวางแผนการใช้จ่ายในเดือนถัดไป

เมื่อเราได้จัดทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย เราจะเห็นว่าในแต่ละเดือนเราใช้จ่ายไปกับ เรื่องอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ เราควรจะจำกัดค่าใช้จ่ายประเภทไหน หรือ ลดค่า ใช้จ่ายสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรลงได้บ้าง ทำให้เราสามารถวางแผนการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png