//]]> //]]>

ความแตกต่างระหว่าง ดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอก ( Flat Rate vs Effective Rate )

ทราบหรือไม่ว่า ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน กับดอกเบี้ยที่เรากู้เพื่อซื้อรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์ ดอกเบี้ยแบบไหนถูกกว่ากัน หรือแพงกว่ากัน ความจริงแล้วดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านกับดอกเบี้ยเพื่อซื้อรถยนต์ ที่เรารับรู้นั้นคิดคำนวณคนละแบบกัน จึงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ หากเราจะเปรียบเทียบกันได้ เราก็ต้องแปลงอัตราดอกเบี้ยให้เป็นแบบเดียวกันเสียก่อน

ความแตกต่างระหว่าง ดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอก
ความแตกต่างระหว่างสองอัตราดอกเบี้ยนี้ถ้าเป็น อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก การที่เราผ่อนหรือชำระในแต่ละงวดจะทำให้เงินต้นลดลงดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากเราก็จะลดลงไปด้วย เช่น เรากู้เงินมา 100,000 บาท หากงวดแรกเราผ่อนชำระเงินต้นไปแล้ว 5,000 บาท ดอกเบี้ยที่คิดในงวดถัดไป ก็จะคิดจากเงินต้น 95,000 บาท

ความแตกต่างระหว่าง ดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอก


แต่ถ้าเป็น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แปลว่าเขาจะคิด อัตราดอกเบี้ยครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาแล้วคำนวณถึงวันที่เราผ่อนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจับหารด้วยจำนวนงวดที่เราหารเลย แปลว่า แม้เราจะผ่อนเงินต้นไปบางส่วนแล้ว แต่ดอกเบี้ยที่คำนวณนั้นจะใช้อัตราที่คำนวณจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันแรกเลย
 

ความแตกต่างระหว่าง ดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอก


ดังนั้น ก่อนกู้เงินหรือขอสินเชื่อจึงต้องศึกษาข้อมูล ให้แน่ใจว่าคิดดอกเบี้ยแบบไหน ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอะไรและเท่าไหร่เพื่อสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าอัตราดอกเบี้ยถูกหรือแพงต่างกันอย่างไร
 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group