//]]> //]]>

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันกับสถาบันการเงินสำคัญอย่างไร

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันกับสถาบันการเงินสำคัญอย่างไร การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันกับสถาบันการเงินสำคัญอย่างไร

1. รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นได้อย่างสม่ำเสมอ

การอัพเดทเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่จัดส่งเอกสาร หรืออีเมล กับสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ประกาศจากทางสถาบันการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันกับสถาบันการเงินสำคัญอย่างไร

2. ลดปัญหาในการทำรายการต่างๆ
ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ และ/หรือนามสกุลเราควรที่จะแจ้งให้สถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง หากมี การติดต่อสอบถามกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือ สถาบันการเงินต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อความถูกต้อง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ ถ้าหากชื่อ และ/หรือ นามสกุล ไม่ตรงกัน อาจจะเกิดความยุ่งยากในการใช้บริการ ทำให้ต้องหาวิธีการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันกับสถาบันการเงินสำคัญอย่างไร

3. ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การอัพเดทเบอร์โทรศัพท์ ให้เป็นปัจจุบันสามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Verification) ผ่านเบอร์โทรศัพท์ เราจะได้ข้อความ SMS ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา ซึ่งถูกส่งมาจากระบบเป็นรหัสตัวเลขที่ใช้ได้ครั้งเดียว หรือเรียกว่ารหัส OTP (One Time Password) ซึ่งเป็นรหัสผ่านที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันกับสถาบันการเงินสำคัญอย่างไร

4. มีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่ม

หากเราได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และปัจจุบันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราจะมีโอกาสได้ปรับเพิ่มวงเงินได้ถ้ามีการอัพเดทเอกสารรายได้(ที่เพิ่มขึ้น)ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน ทั้งนี้การปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน และประวัติการชำระหนี้ของเราที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png