//]]> //]]>

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองการเดินทางสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และเซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และลักซ์

ตามที่ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้แจ้งสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองการเดินทางให้แก่ท่านสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ ดังที่ระบุในคู่มือสิทธิประโยชน์ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น
        บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
0001-(1).jpgหมายเหตุ: • สิทธิคุ้มครองนี้สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ชำระค่าบัตรโดยสารและโปรแกรมทัวร์ผ่านบัตรฯ เท่านั้น (บริษัทฯ จะยึดถือและอ้างอิงตาม MCC Code ของ MasterCard เป็นสำคัญ) • แจ้งรายละเอียดและสอบถามที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน • การจ่ายวงเงินคุ้มครองใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำไว้กับบริษัทประกัน • เอกสารนี้ไม่ถือเป็นข้อกำหนดของความคุ้มครอง ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างบริษัทฯ และบริษัทประกันภัย • ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการยกเลิกการเดินทางนั้น • สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะแบล็ค/ เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค รับประกันภัยโดย AIG Asia Pacific Insurance สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล: APAC.Mastercard@aig.com หรือ โทร 0-2649-1518 เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล แบล็ค/ เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แพลทินัม/ เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าประกันภัยการเดินทางชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร 02 611 4242

 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group