//]]> //]]>

แจ้งยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่านช่องทาง email

เพื่อความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.โดยประมาณ บริษัทจะยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่านช่องทาง E-mail โดยท่านสามารถรับ OTP ผ่านช่องทาง SMS และสำหรับท่านผู้ถือบัตรหลัก ท่านสามารถเลือกรับOTP ผ่านแอปพลิเคชั่น Uchoose ได้อีก 1 ช่องทาง

ท่านสามารถศึกษาวิธีดาวน์โหลด UChoose application หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/37NUJE8

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group