//]]> //]]>

แจ้งยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่านช่องทาง email

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563เป็นต้นไป บริษัทจะยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่าน email โดยท่านสามารถเลือกรับ OTP ผ่าน SMS หรือรับผ่านแอพพลิเคชั่น UChoose (เพิ่มอีก 1 ช่องทางสำหรับบัตรหลัก)

ท่านสามารถศึกษาวิธีดาวน์โหลด UChoose application หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/37NUJE8

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group