//]]> //]]>
Maintenance-(1).jpg


เรียนคุณลูกค้าทุกท่าน

 

Krungsri Consumer ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 01:30น. – 08:00น.


ส่งผลให้คุณลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการบางประเภทในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน UCHOOSE สามารถทำรายการได้ตามปกติ มีเพียงบางฟีเจอร์ที่ไม่สามารถทำรายการได้ ดังนี้

  • ไม่สามารถทำรายการ U CARD ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 19.30น. - วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 08.00น. ได้
  • ไม่สามารถทำรายการ UCASH ในช่วงเวลา 01:00น. - 08:00น. ได้
  • ไม่สามารถทำรายการ Pay with KMA ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 01.00น. - 08.00น. ได้

2. ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน KMA/KOL ได้


ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png