//]]> //]]>
Krungsri Consumer ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 
เพื่อเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เรียนคุณลูกค้าทุกท่าน

 

Krungsri Consumer ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 01:00 – 09:00น.


ส่งผลให้คุณลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการบางประเภทในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ดังนี้

  • ไม่สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ได้ รวมถึงจะไม่มีข้อความแจ้งเตือนบน UCHOOSE
  • ไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ (ในกรณีที่ต้องใช้รหัส OTP) และรายการผ่อนชำระทุกช่องทางได้
  • ไม่สามารถแสดงข้อมูล และรายการบัตรผ่านทาง Krungsri Mobile App (KMA) และ Krungsri Online (KOL) ได้
  • ไม่สามารถทำรายการแลกคะแนนสะสมได้


ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


#KrungsriConsumer #กรุงศรีคอนซูมเมอร์

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png