//]]> //]]>

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสติกเกอร์ที่จอดรถโซนพิเศษ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสติกเกอร์ที่จอดรถโซนพิเศษซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ให้แก่ผู้ถือบัตรหลัก 1 ใบ และผู้ถือบัตรเสริมสูงสุด 4 ใบต่อบัญชีบัตรหลัก สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค โทร.02-627-6655 หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค โทร. 02-627-6622 หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ โทร. 02-627-8899
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group