//]]> //]]>

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 23 ม.ค. 62

บริษัทขอเรียนให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทราบว่า  บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นี้ ระหว่างเวลา 00:30 - 03:30 น. ​ ​  ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเครือข่าย ให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โดยในช่วงวันเวลาการปรับปรุงระบบดังกล่าว ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จะไม่สามารถเข้าใช้งาน Application ได้ ดังต่อไปนี้
  • Central The 1 Online (E-Service)
  • UChoose 
  • KMA
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ  โดยพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากเวลา  03.30 น.  ของวันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ จะมีผลต่อลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการของท่านมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เบอร์โทรศัพท์ 02 627 8111 เปิดทำการทุกวัน 8:30 - 22:00 น.
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group