//]]> //]]>

“กรุงศรีคอนซูมเมอร์”เข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์แบบองค์กรร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ANTI CORRUPTION
 

        กรุงเทพฯ, 28 กุมภาพันธ์ 2557 – กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และโบรกเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในเครือกรุงศรี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกสมบูรณ์แบบของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  
          นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวในงานรับประกาศนียบัตรว่า “บริษัทรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการรับรองการเป็นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก CAC เพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจการให้บริการทางการเงินที่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของธุรกิจ การได้รับประกาศนียบัตรรับรองนี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานได้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการงานในทุกขั้นตอนให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อผลักดันและสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น” 

          ทั้งนี้ บริษัทบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 2. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภท บัตรเครดิตเอไอเอวีซ่า บัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า และบัตรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยน   3. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด และซิมเพิล วีซ่าคาร์ด  4. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า 5. บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการติดตามและร่งรัดหนี้สิน  6. บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 7. บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด  8. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ 9. บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด


จากภาพ:   ฟิลิป แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วยนายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (กลาง) หรือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นตัวแทนบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และโบรกเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในเครือกรุงศรี เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Collective Action Coalition Against Corruption)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 
ณภัค ศิลาทรัพย์อำไพ  โทร. 0-2627-8320 Email: Napak.silasarpumpai@krungsri.com
นงเยาว์ เติมศิริเลิศ       โทร. 0-2627-8319 Email: Nongyao.Termsirilert@krungsri.com

anticorruption

ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ในผู้ให้บริการบัตรเครดิต กรุงศรี ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (good corporate governance and anti-corruption) โดยปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร 

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group