//]]> //]]>

แจ้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้คะแนนสะสม

ณ ร้านค้าที่ลงทะเบียนในกลุ่ม EEA ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้คะแนนสะสม (คะแนนเดอะวัน) โดยจะยกเว้นการให้คะแนนสะสมเดอะวันสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออีอีเอ* การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการโดยไม่แสดงบัตร (Card Not Present) เช่น ยอดใช้จ่ายออนไลน์ ที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่นในกลุ่มประเทศดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงให้คะแนนสะสมตามปกติ
*กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออีอีเอ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และมาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน)
 
General Card Services Ltd. (the “Company”), a service provider of Central The 1 Credit Card, would like to inform that, with effect as from 19 October 2019 onwards, spending via Central The 1 Credit Card at merchants in The European Economic Area (EEA) shall not be calculated for The 1 point . However, spending from card not present transaction, e.g. online purchase with original currency in EEA countries, shall still be calculated for The 1 point as usual.
* The European Economic Area (EEA) includes Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland (including Aland Islands), France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint Martin [French Part], and Mayotte), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal
(including Azores and Madeira), Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (including Canary Islands, Ceuta, and Melilla), Sweden, and United Kingdom (including Gibraltar), Iceland, Liechtenstein, and Norway (including Svalbard and Jan Mayen)

 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group