//]]> //]]>

แจ้งปรับลดช่องทางการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด มีความจำเป็นต้องยกเลิกช่องทางรับชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้า TOT (Just Pay) เนื่องจาก TOT ได้เลิกประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินแทนระบบ Just Pay  บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้    ทั้งนี้ สมาชิกบัตรยังสามารถชำระผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ได้ตามปกติ ”
 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group