//]]> //]]>

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ “แต้มต่อชีวิต”

จับมือ 11 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท ทุกค่ารักษาพยาบาลผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ย พร้อมชวนคนไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

แต้มต่อชีวิต
 
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “แต้มต่อชีวิต” ร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐชั้นนำ บริจาคเป็นเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมนำเสนอทางเลือกในการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ ด้วยการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน โดย โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ   โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลศรีธัญญา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น), โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 
 • กิจกรรมส่วนที่ 1  การนำเสนอทางเลือกในการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอด                 ใช้จ่ายแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • กิจกรรมส่วนที่ 2  สำหรับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ โดยผ่าน SMS
 
ระยะที่ 1:  เป็นโครงการนำร่องที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช
 
ระยะที่ 2 :  เป็นการขยายความร่วมมือที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมมือกับ 10 โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่
 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
 2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
 3. โรงพยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพมหานคร
 4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 5. โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 6. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 7. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 8. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 9. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 10. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีทำรายการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล 0% 3 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE
สามารถทำรายการขอผ่อนชำระด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดย
 1. แตะที่บัตร เลือก "โปรแกรมแบ่งชำระรายเดือน"
 2. เลือก 0 ค่ารักษาพยาบาล เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นยอดผ่อน
 3. เลือกรายการที่ต้องการผ่อนชำระ
 4. สรุปรายละเอียด ยอดแบ่งชำระ ระยะเวลา
 5. ตรวจสอบเงื่อนไขและกดยืนยัน
 6. ทำรายการเสร็จสิ้น
วิธีบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
 • บริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน SMS
  • บริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช (กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9)
   เพียงพิมพ์ D100 หรือ D500 หรือ D1000 เพื่อร่วมบริจาค 100 บาท, 500 บาท หรือ 1,000 บาท ตามลำดับ ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 061-404-5555
  • บริจาคให้ 10 โรงพยาบาลรัฐ
   เพียงพิมพ์ H100 หรือ H500 หรือ H1000 เพื่อร่วมบริจาค 100 บาท, 500 บาท หรือ 1,000 บาท ตามลำดับ ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 061-404-5555
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group