"ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร ถ้าเหนื่อยเมื่อไร ขอยืนข้างเธอ"

28/9/2561 10:38:46
ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร ถ้าเหนื่อยเมื่อไร ขอยืนข้างเธอ

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ขอยืนข้างคุณ ไม่หายไปไหนแน่นอน
จะเหนื่อยแค่ไหน ก็ยังมีเขาคนนั้นเคียงข้าง แท็กบอกเขาให้อยู่ด้วยกันนานๆ นะคะ
#CentralThe1CreditCard #MayIshoppingWithYpuTAGS : #CentralThe1CreditCard , #MayIshoppingWithYpu , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png