วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

Billing-Banner_P-LOAN-Sep-20-01-(1).jpgBilling-Banner_P-LOAN-Sep-20-02-(1).jpgBilling-Banner_P-LOAN-Sep-20-03-(00000003).jpg

Q&A

Q1ทำไมจึงเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งยอดบัญชี

A1 : ใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบใหม่นี้ มาพร้อมกับรายละเอียดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลที่ครบถ้วนมากขึ้น และมีการแบ่งหมวดหมู่รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการตรวจสอบรายการได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

Q2 : จะตรวจสอบหมายเลขบัตร/หมายเลขบัญชีได้จากส่วนใดของใบแจ้งยอดบัญชี

A2 : เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลสำคัญ บริษัทจำเป็นต้องแสดงเลขที่บัตรสมาชิกเพียงบางส่วน  ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ QR code ที่ปรากฏบนใบแจ้งยอดบัญชี ในการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆ ได้ตามปกติ

Q3 : สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเงินสดได้ที่ไหน

A3 : สามารถตรวจสอบได้จาก UChoose โมบายแอปพลิเคชันหรือ ติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

เบอร์โทรศัพท์ 02 627 4999

Q4 : รหัสบาร์โค้ดที่อยู่บริเวณด้านล่างของ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร มีไว้สำหรับทำอะไร

A4 : ใช้สำหรับการตรวจสอบและติดตามการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ไม่สามารถนำไปสแกนเพื่อชำระเงินได้

Q5 : QR code ด้านบน กับ QR code ด้านล่าง แตกต่างกันอย่างไร

A5 : QR code ด้านบน เป็นการแนะนำเรื่องวินัยในการใช้จ่ายและการชำระเงินเพื่อรักษาเครดิตของลูกค้า ส่วน QR code ด้านล่างใช้สำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆ

Q6 : หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบนใบแจ้งยอด ต้องทำอย่างไร ?

A6 : ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png