บริการใหม่ UCASH กดเงินสดแบบดิจิทัล

พร้อมโอนเข้าบัญชี ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE


บริการใหม่ UCASH กดเงินสดแบบดิจิทัล พร้อมโอนเข้าบัญชี ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 

                  กดเงินสดผ่านแอป UCHOOSE


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. วงเงินเบิกถอนเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี โดยวงเงินสำหรับเบิกถอนเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน
 2. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (ต่อปี) เท่ากับ ดอกเบี้ย 15% และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 1% สำหรับการเบิกถอนเงินสด เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวณนับจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืน
 4. การคำนวณดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ยลดต้นลดดอก อาจทำให้ยอดผ่อนชำระในงวดสุดท้ายอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับยอดผ่อนชำระในแต่ละงวด รอบการผ่อนชำระ และวันชำระสินเชื่อของแต่ละงวด
 5. กรณีเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกระยะเวลาผ่านชำระได้ 6 เดือน หรือ 10 เดือนเท่านั้น
 6. ชื่อบัญชีผู้รับเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับบัตรเครดิต
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 8. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 9. หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ โทร 02 627 8111
  • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ โทร 02 627 8899
  • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค โทร 02 627 6622
  • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค โทร 02 627 6655
Mastercard The 1 Central Group