//]]> //]]>

บริษัทขอแจ้งว่า ทรูมันนี่แจ้งยกเลิกช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ทรูมันนี่ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถชำระยอดเงินผ่านช่องทางอื่นๆ ของทรูมันนี่ได้ 
หรือสามารถชำระผ่านช่องทางรับชำระอื่นๆ ได้ตามปกติ
 

Send Article To Friend
E-mail To:
From:
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png