//]]> //]]>

แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสิทธิ์จอดรถโซนพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

 
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสิทธิ์จอดรถโซนพิเศษ โดยตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถ รับสิทธิ์จอดรถโซนพิเศษ ที่เซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และแบล็ค) โรบินสัน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์  โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม เพียงแสดงบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์  ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการที่จอดรถโซนพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ เวลาที่ใช้บริการเท่านั้น
 

Reserved Parking Area for Central The 1 THE BLACK/ BLACK/LUXE Credit Card

General Card Services Ltd. (the “Company”), a service provider of Central The 1 Credit Card, would like to inform you that, with effect as from March 1, 2023 onwards, simply present Central The 1 Credit Card to access Reserved Parking Area at Central Department Stores, Central Embassy (Only for THE BLACK/BLACK), Robinson Department Store, Robinson Lifestyle, Thai Watsadu and BnB Home.
 
Remark: The Company reserves the rights to provide this privileges to customers who comply with the terms and conditions set by the service providers and The Company.
 
คำถามที่พบบ่อย
 
Q1: การรับสิทธิ์จอดรถโซนพิเศษ โดยการแสดงบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มีผลเมื่อไหร่?
A1: มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Q2: การแสดงบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สามารถใช้บริการที่จอดรถโซนพิเศษที่ไหนบ้าง?
A2: รับสิทธิ์ใช้บริการได้ ณ โซนที่จอดรถพิเศษของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และแบล็ค) โรบินสัน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม
ทั้งนี้ สำหรับที่จอดรถโซนพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่จอดรถโซนพิเศษของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน อาทิโซน The 1 Exclusive, The Embassy Club และ Central Diamond Embassy สมาชิกยังคงเข้าใช้บริการด้วยการแสดงสติกเกอร์จอดรถตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆได้ตามปกติ

Q3 การรับสิทธิ์จอดรถโซนพิเศษ โดยการแสดงบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มีประโยชน์อย่างไร?
A3: เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการของสมาชิกบัตรให้ดียิ่งขึ้น โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องติดสติกเกอร์เพื่อรับบริการ ลดความกังวลเรื่องการได้รับสติกเกอร์ หรือรับสิทธิ์ได้แม้มีรถหลายคัน รวมทั้ง เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เนื่องจากบริษัทฯสงวนสิทธิ์ให้บริการที่จอดรถโซนพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ เวลาที่ใช้บริการเท่านั้น

Q4: หากบัตรเครดิตหมดอายุ มีการระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเครดิต ยังสามารถรับสิทธิ์จอดรถโซนพิเศษได้หรือไม่?
A4: ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯสงวนสิทธิ์ให้บริการที่จอดรถโซนพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ เวลาที่ใช้บริการเท่านั้น

Q5: สมาชิกบัตรประเภทใด สามารถรับสิทธิ์ได้บ้าง
A5: สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ สามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งสมาชิกบัตรหลัก และบัตรเสริม โดยไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ของบัตรเสริม
 
Send Article To Friend
E-mail To:
From:
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png