//]]> //]]>
ทำความรู้จักกับ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)

เป็นบริการสำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั่วโลก บริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดทข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับสมาชิกบัตรที่มีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) เพื่อให้สมาชิกบัตรมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการ เนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตร และ/หรือบัตรหมดอายุ

มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
  1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต และ/หรือบัตรหมดอายุ บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลบัตรใหม่ เช่น หมายเลขบัตร และ/หรือวันหมดอายุ ไปยังฐานข้อมูล Mastercard ABU
  2. Mastercard ABU จะส่งข้อมูลบัตรใหม่ไปยังร้านค้าที่สมาชิกบัตรสมัครรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) ที่เข้าร่วมรายการกับ Mastercard
  3. เมื่อร้านค้าได้รับข้อมูลบัตรใหม่จาก Mastercard ABU แล้ว ร้านค้าจะใช้ข้อมูลบัตรใหม่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องแจ้งข้อมูลบ้ตรใหม่กับร้านค้านั้นอีก

สำหรับสมาชิกบัตรที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และไม่ประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งปฏิเสธการดำเนินการมายังบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรได้รับแจ้งจากบริษัททางใบแจ้งยอดบัญชีหรือ SMS 

โดยสมาชิกที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการ สามารถติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
คำถามที่พบบ่อย
Q1: Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีผลเมื่อไหร่?
A1: มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
Q2: Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีประโยชน์อย่างไร?
A2: เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินของสมาชิกบัตรให้ดียิ่งขึ้น โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องดำเนินการแจ้งร้านค้า เมื่อบัตรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่งผลให้สามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง
Q3: สมาชิกบัตรสามารถเลือกไม่ใช้บริการนี้ หรือ เปลี่ยนใจขอใช้บริการในภายหลังได้หรือไม่?
A3: ได้ สมาชิกบัตรสามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการนี้ หรือ แจ้งขอใช้บริการในภายหลังได้ โดยติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต (Customer service) ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป นับตั้งแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์
Q4. หากสมาชิกบัตรไม่เข้าร่วมบริการนี้ จะมีผลกระทบอย่างไร?
A4: สมาชิกบัตรยังคงใช้งานบัตรเครดิตได้ตามปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งจะกระทบเฉพาะรายการที่เป็นรายการประเภทตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file)เท่านั้น
Q5. ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของสมาชิกบัตรจะได้รับการ Update บัตรบน Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) โดยอัตโนมัติทุกร้านค้าที่ทำรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) หรือไม่?
A5: ไม่ได้รับการ Update อัตโนมัติทุกร้านค้า บริการ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) จะมีให้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
Q6: มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมหรือไม่?
A6: การเข้าร่วมในบริการนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของร้านค้าแต่ละร้านจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ รายชื่อร้านค้ามีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทาง บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดทข้อมูลดังกล่าวจากทาง Mastercard
Q7. Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A7: ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น สมาชิกบัตรสามารถใช้บริการได้ปกติ
 
 
 
Send Article To Friend
E-mail To:
From:
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png