ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตา แต่ชอบคนที่พร้อมชราไปด้วยกัน

10/22/2019 10:17:37 AM
ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตา แต่ชอบคนที่พร้อมชราไปด้วยกัน

แต่ถ้าใครยังโสดก็อยู่กับลี่เรื่อยๆ ไปจนแก่เลยนะคะ ❤️ 

#CentralThe1CreditCard

TAGS : CentralThe1CreditCard , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png