"เข้ากลางปี ก็กลายเป็นคนก้าวร้าว ก้าวแล้ว...พื้นร้าว"

8/20/2018 12:02:45 PM
เข้ากลางปี ก็กลายเป็นคนก้าวร้าว ก้าวแล้ว...พื้นร้าว

กลางปีแล้ว ก้าวร้าวกันไปแค่ไหนแล้วคะ

ต้องฟิตเฟิร์มกันหน่อยน๊าลี่ว่า

#CentralThe1CreditCard #ShoppingInTheRainTAGS : #CentralThe1CreditCard #ShoppingInTheRain

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png