UCHOOSE-1280-A.jpgUCHOOSE-1280-B.jpg

เงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งทำการสมัครบัตรฯ ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก มูลค่า 535 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 267.50 บาท สำหรับบัตรเสริม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) สำหรับค่าธรรมเนียมในปีต่อไป สามารถได้รับการยกเว้นได้เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของทุกๆ ปี) นอกจากนี้ ยังจะได้รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI SCARLET Limited Edition ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านร้านค้าในเครือเซ็นทรัล 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ (จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อลูกค้าสมาชิกบัตรหลัก 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้)
 • ผู้สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก มูลค่า 4,280 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 2,140 บาท สำหรับบัตรเสริม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) สำหรับค่าธรรมเนียมในปีต่อไป สามารถได้รับการยกเว้นได้เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน 400,000 บาทขึ้นไปต่อปี (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของทุกๆ ปี) (ไม่ร่วมรายการรับกระเป๋าล้อลาก)
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลัก
 • การคิดยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรายการโปรโมชัน เฉพาะการใช้จ่ายผ่านห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ซึ่งประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ), ท็อปส์, มัทสึคิโยะ, ซูเปอร์สปอร์ต และร้านค้าในเครือ CRC Sports, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, โก! ว้าว, โก!โฮเทล, เพาเวอร์บาย, โก!เพาเวอร์, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, มูจิ, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, ลอฟท์เตอร์, อีทไทย, Good Goods, ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ร้านอาหารในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ), COMMA AND และ PLAYHOUSE
 • การคิดยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID), การรูดแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน, การซื้อกองทุนรวม, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายในหมวดการเสียภาษี, ยอดซื้อบัตรของขวัญ บัตรกำนัล บัตรเงินสด หรือคูปองแทนเงินสด, ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสะสมยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด
 • ราคาของสมนาคุณที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่าย และภาพที่ปรากฏในสื่อเป็นเพียงภาพตัวอย่างของสมนาคุณที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเลือกและกำหนดสีของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระ หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ โดยยึดถือข้อมูลที่ปรากฎในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง / กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 • ของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • พนักงานในเครือกรุงศรีฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
 • ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน


CT1-Fee-Table-Size-A4-TH-JAN-2024.jpg


ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
CCC-Fee-Table-TH-JAN-2024.jpg
 

หมายเหตุ

 • ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงิน ต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับบัตร MasterCard: คลิกที่นี่
 • นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่ เกินร้อยละ 2.5 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ข้างต้น
 • การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ(ATM) ธนาคาร/ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่อง ATM อาจจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับการบริการตามที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่อง ATM กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์บางประการ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

การคิดดอกเบี้ยการเบิกถอนเงินสดและค่าธรรมเนียมสินเชื่อ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
การคิดดอกเบี้ยการเบิกถอนเงินสดและค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 
วิธีชำระเงิน บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
 • ชำระด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  จากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพฯ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการหักบัญชี เงินฝากอัตโนมัติ ในอัตราที่ธนาคารกำหนด
 •  ชำระค่าบริการผ่านมือถือ 
  ชำระค่าบริการ MPAY (รหัสบริษัท 456) เฉพาะผู้ใช้มือถือ ระบบ เอไอเอส วัน-ทู-คอล และ เอไอเอส จีเอสเอ็ม เท่านั้น หรือชำระผ่านบริการ True Money (รหัสบริษัท CENTRAL) เฉพาะผู้ใช้มือถือ true move คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท ทั่วประเทศทันทีที่ทำรายการ *นอกเหนือจากช่องทางที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระ 
 • ชำระด้วยเงินสด 
  ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระค่าบริการที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ เซน  จุดบริการเซนเพย์ที่มีเครื่องหมาย CenPay  ​

       หมายเหตุ

 • กรณีเลือกใช้ระบบหักบัญชี กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนครบกำหนดชำระ 1 วันทำการ
 • กรณีจ่ายเงินด้วยเช็ค ต้องนำเงินเข้าบัญชีก่อนชำระ 2 วันทำการ
 • ข้อมุลการชำระเงินของท่านจะถูกส่งมายังบริษัทฯ หลังจากที่ท่านชำระเงิน 2 วัน
 • การชำระเงินนอกเขตสำนักหักบัญชี คิดค่าธรรมเนียมเรียก เก็บเช็คในอัตราที่ธนาคารกำหนด
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png