โปรโมชั่นไลฟ์สไตล์อื่นๆ

รับ e-Coupons ไปใช้ฟินๆ มูลค่า 100 บาท*

เมื่อสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติกับธนาคารกรุงศรี
1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท*

ที่ร้านเวชพงศ์โอสถ
1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

รายละเอียด

รับเงินคืน 30 บาท

เมื่อจ่ายบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet
1 ส.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

รายละเอียด

ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19 (Help Thai Fight COVID-19)

ชวนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19

รายละเอียด

รับส่วนลดค่ากรีนฟีสูงสุด 50%*

ที่ The Vintage Club
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รายละเอียด

เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนน*

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ
1 มี.ค. 62 – 31 มี.ค 65

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2%* ตลอดปี 2564

เมื่อหักชำระค่าบริการสาธารณูปโภครายเดือน ผ่าน Central The 1 Pay All 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รายละเอียด

ลงทุนกับ LTF | RMF ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน**

รายละเอียด

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

ที่ออโต้วัน ทุกสาขา
1 ก.ย. 64 - 30 พ.ย. 64

รายละเอียด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

+ ดูโปรโมชั่นอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group