สิทธประโยชน์
การใช้วงเงิน
เกณฑ์การสมัคร
สมัครสินเชื่อ
Benefits At Central Group
 • อนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง

  อนุมัติด่วน เมื่อสมัครที่เคาน์เตอร์สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และเคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อน 19.30 น. เว้นวันหยุด อนุมัติภายใน 3 วันทำการ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (นับจากวันที่สำนักงานใหญ่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

 • โอนเงินภายใน 1 วันทำการ

  เมื่ออนุมัติด่วนก่อน 13.00 น. ของวันทำการ และโอนผ่านบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.กรุงไทย (สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ใช้เวลาโอนเงินใน 3 วันทำการ นับจากวันอนุมัติ)

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

  วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจาณาสินเชื่อของบริษัทฯ)

 • วงเงินสินเชื่อเบิกเพิ่มได้เมื่อต้องการ

  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อเพิ่ม (วงเงินสินเชื่อที่เบิกเพิ่มได้ หมายถึง วงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนได้ ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้าย ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น)

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก

 • แผนประกันพิทักษ์สินเชื่อส่วนบุคคล

  ความคุ้มครองที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น แผนประกันพิทักษ์สินเชื่อส่วนบุคคล จะช่วยปลดภาระหนี้ ให้คุณในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท* และพิเศษมากขึ้นกับค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ ทุกกรณี สูงสุด 12,000 บาท* ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด 
  * ค่าเบี้ยประกันภัย 220 บาทต่อเดือน 
  ** ความคุ้มครองเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการชำระเบี้ยประกันภัยจากสินเชื่อของท่านแล้วเท่านั้น

 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือนฟรีค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
การใช้วงเงินจากบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ท่านสามารถใช้วงเงินสูงสุดถึง 100% ของวงเงินคงเหลือด้วยการเบิกถอนเงินสดได้ง่ายๆผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้

บริการเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 
 • บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์เอทีเอ็มพูล
 บริการเบิกถอนผ่านทางโทรศัพท์ Personal Cash Line
 • บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือทางโทรศัพท์ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 0 2627 4999 ทราบผลอนุมัติทันที และพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านกำหนดภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ
  บริการเบิกถอนผ่านใบสมัคร / ใบคำขอสินเชื่อ
 • กรอกใบคำขอสินเชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ ยื่นที่เคาน์เตอร์ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน หรือส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบคำขอสินเชื่อ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุ 20-60 ปี 
 2. รายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป (สำหรับเจ้าของกิจการ เงินหมุนเวียนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป)
 3. อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์บ้านหรือที่ทำงาน
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรณีสมัครแบบอนุมัติด่วน)
 • เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ท่านต้องการให้โอนเงินเข้า
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก./ ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปที่มีชื่อของผู้สมัคร(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 •  วิธีการขอใบสมัคร
 1.  ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางออนไลน์ 
 2. เคาน์เตอร์รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 3. เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 4. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 •  วิธีการส่งใบสมัคร
 1.  เคาน์เตอร์รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 2.  ทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามายังฝ่ายอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ตามที่อยู่ในใบสมัคร
 •   ระยะเวลาการอนุมัติและแจ้งผล
 1. สมัครที่เคาน์เตอร์รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทราบผลการอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง (เฉพาะวันทำการตั้งแต่ห้างฯ เปิดจนถึง 19.30 น. เท่านั้น)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ทราบผลการอนุมัติได้ใน 3 วันทำการ (ทั้งนี้นับตั้งแต่วัน / เวลาที่สำนักงานใหญ่ได้รับเอกสารครบถ้วน)
 •   ระยะเวลาการโอนเงินสดเข้าบัญชี
 1.  1 วันทำการสำหรับท่านที่ให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์เท่านั้น
 2.  3 วันทำการสำหรับท่านที่ให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ
T1PL-O-1024px.jpg


ค่าธรรมเนียมต่างๆ
rate.png
 

หมายเหตุ: กรุณาศึกษารายละเอียดในตารางดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้ สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขห้ามชำระคืนก่อนกำหนด / อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 13% ต่อปี)

Fee-Table-(3).jpg

วิธีชำระเงิน
1. วิธีการชำระผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
 • ขอรับแบบฟอร์มการหักบัญชีอัตโนมัติ ได้ที่เคาน์เตอร์สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 • กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับที่ได้ให้ไว้กับธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่
 • นำแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ ติดต่อสาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มเพื่อให้ธนาคารดำเนินการรับรองลายเซ็น
 • ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ จะมีผลใช้ได้เมื่อใบแจ้งยอดบัญชี มีข้อความแจ้งถึงการเริ่มหักบัญชี
 • ในกรณีที่ต้องการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
 • ​True move รหัสชำระเงินพิมพ์ CentralPL (10 บาทต่อครั้ง)
 • MPAY ผ่านระบบ GSM Advance / 1-2 Call รหัสชำระเงินพิมพ์ 499 (10 บาทต่อครั้ง)
3. ชำระด้วยเงินสด
 • ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระค่าบริการที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ เซ็น  จุดบริการเซนเพย์ที่มีเครื่องหมาย CenPay
หมายเหตุ :
 • กรณีเลือกใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติกับธนาคาร กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนครบกำหนดชำระ 1 วันทำการ 
 • กรณีจ่ายด้วยเช็ค ต้องนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้า 2 วันทำการ 
 • ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะถูกส่งมายังบริษัท หลังจากที่คุณชำระเงินภายใน 2 วันทำการ
 • การชำระเงินนอกเขตสำนักหักบัญชี คิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คในอัตราที่ธนาคารกำหนด
การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน     ดาวน์โหลด

สัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
ทำที่ บริษัท เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของคำขอรับสินเชื่อนี้ (ผู้กู้) ตกลงขอรับสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน  จากบริษัท เจเนอรัลคาร์ด  เซอร์วิสเซส จำกัด (ผู้ให้กู้)     ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติ และตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ผู้ให้กู้จะได้กำหนดและให้มีผลใช้บังคับเป็นคราวๆ ไปทุกประการ 

1.    ผู้กู้ตกลงขอรับสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้ตกลงให้สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แก่ผู้กู้ในวงเงินสินเชื่อตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ   ผู้กู้รับทราบและตกลงว่าผู้กู้อาจขอรับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือจะขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือเป็นคราวๆไป ซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ให้กู้กำหนดภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้กู้ โดยผู้กู้จะลงลายมือชื่อในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือปฏิบัติตามวิธีการขอรับเงินกู้ตามข้อ 3. หรือวิธีอื่นที่ผู้ให้กู้กำหนดเป็นคราวๆ ไป และให้ถือว่าจำนวนที่ผู้กู้ขอรับไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงินกู้ตามสัญญานี้ 

สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน และ/หรือแบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ   ผู้กู้มีสิทธิร้องขอใช้วงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดใช้ ระงับหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการและพิจารณาอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ 

2.    วงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้อนุมัติตามข้อ 1 เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้สามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด)ในภายหลัง โดยพิจารณาจากประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ ของผู้กู้รวมถึงระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้กู้ของผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ ทั้งนี้การปรับเพิ่มหรือ ลดวงเงินต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบบัญชีหรือตามแต่ที่ผู้ให้กู้ เห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจารณาอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้เท่าเดิมหรืออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้จะมีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อจากผู้ให้กู้ได้ต่อไป ในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจารณาลดวงเงินสินเชื่อหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้จะไม่มีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อส่วนดังกล่าวจากผู้ให้กู้อีก ทั้งนี้ ไม่กระทบกับสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งผู้กู้จะต้องชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้ภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้ให้กู้ 

3.    เพื่อประโยชน์แห่งการรับและให้สินเชื่อตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงว่า การเบิกถอนสินเชื่ออาจทำได้หลายวิธี เช่นการฝากเข้าบัญชีเงินฝากบมจ.ที่ผู้กู้มีอยู่กับ ธ.พาณิชย์ เมื่อผู้ให้กู้ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้กู้นำเงินที่ผู้กู้ขอเบิกถอนเข้าบัญชีของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หากผู้กู้ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้กู้ตกลงแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนดการทำคำขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด ผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินตามที่ผู้กู้ร้องขอโดยผู้กู้จะต้องลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนดทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ ออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท โดยผู้กู้จะต้องใช้รหัสประจำตัวที่ผู้ให้กู้กำหนดและจัดส่งให้ผู้กู้หรือที่ผู้กู้ลงทะเบียนได้มาแล้ว และปฏิบัติตามวิธีการเบิกต้นเงินที่ผู้ให้กู้กำหนด  ทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ข้างต้น ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายและจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้กู้ได้ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ด้วยตัวเองในทุกกรณี ในกรณีการเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ ออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท ดังกล่าวให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่ผู้กู้ได้รับตามสัญญากู้ที่ผู้กู้ทำไว้กับผู้ให้กู้ก่อนหน้านี้

-    สำหรับผู้กู้ที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้กู้สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ ธ.กรุงศรีอยุธยา และ/หรือบมจ.อื่นที่เข้าร่วมเครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL) โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผู้ให้กู้ออกให้ โดยการใช้บริการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่อง ATM ผู้กู้รับทราบว่าผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าวตามอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่ายนั้นการเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว/ ครั้ง ตามรายละเอียดที่ผู้ให้กู้ได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบในคู่มือการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของผู้ให้กู้  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินสด/สินเชื่อ ผู้ให้กู้จะทำการแจ้งให้ผู้กู้ทราบต่อไป 

-    ผู้กู้ตกลงว่าการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อ 5 นี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกับบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) โดยการทำคำขอรับเงินสด/สินเชื่อของผู้กู้ (ข) ผ่านทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ ออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท (ค) ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือ (ง) จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ นั้น ให้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อและให้บรรดาใบนำฝากเงินเข้าบมจ. รายงานการเบิกจ่ายบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติหรือรายการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้

4.    ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ดังต่อไปนี้ 

4.1.    ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้กู้ (รวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากผู้ให้กู้ 

4.2.     หากผู้กู้ไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในแต่ละเดือน ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากผู้กู้ในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน 
4.3.    หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใดๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็มจำนวนซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.     ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อเรียกเก็บค่างวดจากผู้กู้เป็นรายเดือนล่วงหน้าก่อนวันถึง
กำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนนี้อาจมีจำนวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้เบิกใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากผู้กู้ชำระสินเชื่อ
ก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าผู้กู้ยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้กู้ ณ วันที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระเงินจากผู้กู้ กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี ผู้ให้กู้จะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ผู้กู้โต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้กู้ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้กู้เพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและ ยอดหนี้ ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่ผู้กู้จะพิสูจน์ได้ว่ารายการและ ยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี ดังกล่าวไม่ถูกต้องและ ความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้กู้เอง ทั้งนี้ผู้กู้ต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี 

6.    ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าผู้กู้อาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่จะได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดย ผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และ ผู้กู้ต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวน ก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ ผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะ คิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนดโดยค่าปรับดังกล่าวจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่คำนวณบนยอดเงินต้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันที่ผู้กู้เบิกใช้สินเชื่อถึงวันที่ผู้กู้ทำการชำระคืนในวันที่มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้ได้ชำระจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้จนถึงวันที่ผู้กู้มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนดและหากเป็นกรณีที่ค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติ ผู้ให้กู้ยังขอสงวนสิทธิที่จะปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่ผู้ให้กู้สามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่ผู้กู้ต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้สามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 

7.     ผู้กู้ตกลงชำระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้
โดยวิธีดังต่อไปนี้

-    ชำระเงินเข้าบัญชีบมจ.พาณิชย์ที่ผู้ให้กู้แจ้งให้ทราบตามเงื่อนไขที่กำหนด
-    ชำระเงินที่จุดบริการรับชำระเงินที่ห้างเซ็นทรัล และเซน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
-    ชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามเงื่อนไขที่กำหนด
-    ชำระเงินผ่านบริการของที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
-    ชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้าทีโอที (Just Pay) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
-    ชำระเงินผ่านมือถือ ผ่านบริการ True Money เฉพาะผู้ใช้มือถือ True Move หรือชำระผ่านบริการ mPAY เฉพาะผู้ใช้มือถือระบบ เอไอเอส วันทูคอล และเอไอเอส จีเอ็สเอ็ม เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด
-    ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากบมจ.พาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้กู้และบมจ.
-    ชำระโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ผู้ให้กู้จะกำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบทั้งนี้ ในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ผู้กู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนดและผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายกำหนด โดยอาจจะชำระให้กับผู้ให้บริการโดยตรงหรือผู้ให้กู้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของผู้ให้บริการแต่ละราย 
ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปชำระดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระอยู่และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระอยู่ต่อไป หรือในลำดับก่อนหลังตามที่ผู้ให้กู้เห็นควรหรือในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี 

8.    ผู้กู้ตกลงและรับทราบผู้กู้อาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่จะได้ตกลงกันบริษัท โดยผู้กู้ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และผู้กู้ต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวน ก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (ตามแต่กรณี) โดยค่าปรับดังกล่าวจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่คำนวณบนยอดเงินต้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันที่ผู้ถือบัตรเบิกใช้สินเชื่อถึงวันที่ผู้ถือบัตรทำการชำระคืนในวันที่มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้ได้ชำระจริงทั้งหมดให้แก่บริษัทจนถึงวันที่ผู้กู้มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่ผู้กู้ต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 

9.  กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา 
9.1) ผู้กู้ผิดนัดชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใดๆ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระกับผู้ให้กู้เมื่อถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปภายในรอบ 6 เดือน 
9.2) ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  (นอกจากการผิดนัดชำระค่างวดตามข้อ 9.1) และผู้กู้ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวตามที่ผู้ให้กู้ได้แจ้งให้ทราบและภายในเวลาที่ผู้ให้กู้กำหนด 
9.3)  ผู้กู้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นผู้กู้ไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎ  หรือเป็นที่รับทราบของผู้ให้กู้ในภายหลังการรับเป็นผู้กู้ 
9.4)  ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่ผู้ให้กู้ให้ความเห็นชอบ และผู้กู้ได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการแทนสินค้าหรือบริการ โดยการคืนสินค้าหรือเลิกใช้บริการ หรือลักษณะอื่นซึ่งผู้ให้กู้เห็นว่าผู้กู้ไม่มีเจตนา หรือความประสงค์จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าตามปกติ 
9.5)  เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของผู้กู้หรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ (หรือผู้กู้มีภาระหนี้หรือวงเงินไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้)และผู้ให้กู้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้กู้เป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ หรือผู้กู้ประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการชำระหนี้ของผู้กู้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประสบปัญหาการว่างงาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการทุพพลภาพ)ผู้กู้ประสบปัญหาการว่างงาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือทุพพลภาพ  หรือปัญหาอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินหรือรายได้ของผู้กู้) ซึ่งเป็นสาระสำคัญอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใดๆผู้ให้กู้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กู้ใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์และ/หรือมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการใช้สินเชื่อ รวมถึงการใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
หรือมีพฤติกรรมการใช้สินเชื่อในทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมและการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้สินเชื่อ และ/หรือการกระทำอันมีลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนกรณีที่ผู้กู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ผู้กู้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์ 
หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่น
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎกระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแก่การประกอบกิจการ
ของผู้ให้กู้และ/หรือการให้บริการของผู้ให้กู้ตามสัญญาฉบับนี้และผู้ให้กู้ตัดสินใจยกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มียอดคงค้าง ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีของผู้กู้ ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่ได้มีการติดต่อกับผู้ให้กู้ และ/หรือผู้ให้กู้ไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน
9.6)  กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ให้กู้จะประกาศให้ทราบต่อไป 

10.   เมื่อเกิดเหตุ ตามที่กำหนดในข้อ 9.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งคำ
บอกกล่าวให้แก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้  เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญา และเตือนให้ผู้กู้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือ
ผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้แก้ไข) ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที พร้อมทั้งเรียกให้ผู้กู้ชำระคืนเงินที่ค้างชำระ
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวน ที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ตกลงรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้กู้ สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้กู้ตามกฎหมาย 
หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่าผู้ให้กู้สละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้กู้แต่ประการใด 

11. ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 10) ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้กับผู้กู้ใน
ช่วงระหว่างระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้กู้ได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 4.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญา
เกิดขึ้น ผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่ผู้กู้ได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติ จนกว่าแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข
โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

12. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบทันที ทั้งนี้ ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้กู้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ    บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใด ๆ ที่ผู้ให้กู้ส่งไปยังผู้กู้ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม 
ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือที่ทำงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวผู้กู้หรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม 

13. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือผู้กู้ประสงค์ขอระงับการใช้บัตร ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หลังจากผู้ให้กู้ได้รับ
แจ้งแล้วผู้ให้กู้จะระงับการให้บริการดังกล่าวภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากผู้ให้กู้ไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้น และมีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ ผู้กู้ต้องรับผิดชอบชดใช้
หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หากปรากฏโดยชัดแจ้งว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของผู้กู้เองสำหรับ
กรณีการเบิกถอนเงินสด ผู้กู้จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกตลอดจนค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับแจ้งว่าผู้กู้ประสงค์จะขอระงับการใช้บัตร
และ ผู้ให้กู้ได้ระงับการให้บริการบัตรแล้ว 

14. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด/บริษัทข้อมูลเครดิต เปิดเผยหรือให้ข้อมูลเครดิตของผู้กู้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้กู้หรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิต
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ตามคำขอสินเชื่อ/ขอปรับวงเงินสินเชื่อของผู้กู้ และ/หรือรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ ปรับลดวงเงินสินเชื่อ การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของบมจ.แห่งประเทศไทยหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้สามารถ
นำผลการตรวจสอบดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ว่ามีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่างๆ ตามข้อ 8 หรือไม่ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีสินเชื่อ 
ชื่อเรียกของสินเชื่อ เลขที่บัญชีสินเชื่อ และ/หรือการโอนบัญชีสินเชื่อเดิมของผู้กู้ ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้ผู้ให้กู้ใช้หนังสือให้ความยินยอมฉบับเดิมหรือหลักฐานการให้ความ
ยินยอมที่ผู้กู้ได้เคยให้ไว้กับผู้ให้กู้สำหรับบัญชีสินเชื่อใหม่ได้โดยไม่จำต้องขอความยินยอมในเรื่องดังกล่าวจากผู้กู้อีกเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

15. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้โอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยผู้ให้กู้จะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้ผู้กู้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี 

16.ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและ

เงื่อนไข
ของสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยการปิดประกาศที่สำนักงานหรือสาขาของผู้ให้กู้   ทาง website www.CentralThe1Loan.com ทางหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย หรือทางไปรษณีย์  ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น    ผู้ให้กู้จะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้กู้ทราบก่อนที่จะถือปฏิบัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ 
(30)วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (7) วัน 
โดยในกรณีประกาศทางหนังสือพิมพ์ ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่ง 

17. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ผู้กู้ได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผู้ให้กู้อาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมายให้ส่วนอื่นๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบ
ด้วยกฎหมาย และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น 
ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อเงินสดฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์   และความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และผู้กู้จะได้รับสำเนาสัญญาให้สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน พร้อมหนังสืออนุมัติเงินกู้
     icon-ios.png icon-google-play.png