คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เรด และ โกลด์)
2. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์)
3. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ (เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แพลทินัม)
4. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค (เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แบล็ค)
5. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค (เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค)
6. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน Contactless (เซ็นทรัล เดอะวัน Contactless)
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png