สิทธประโยชน์
การใช้วงเงิน
เกณฑ์การสมัคร
สมัครสินเชื่อ
Benefits At Central Group
 • อนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง

  อนุมัติด่วน เมื่อสมัครที่เคาน์เตอร์สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และเคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อน 19.30 น. เว้นวันหยุด อนุมัติภายใน 3 วันทำการ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (นับจากวันที่สำนักงานใหญ่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

 • โอนเงินภายใน 1 วันทำการ

  เมื่ออนุมัติด่วนก่อน 13.00 น. ของวันทำการ และโอนผ่านบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.กรุงไทย (สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ใช้เวลาโอนเงินใน 3 วันทำการ นับจากวันอนุมัติ)

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

  วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจาณาสินเชื่อของบริษัทฯ)

 • วงเงินสินเชื่อเบิกเพิ่มได้เมื่อต้องการ

  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อเพิ่ม (วงเงินสินเชื่อที่เบิกเพิ่มได้ หมายถึง วงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนได้ ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้าย ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น)

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก

 • แผนประกันพิทักษ์สินเชื่อส่วนบุคคล

  ความคุ้มครองที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น แผนประกันพิทักษ์สินเชื่อส่วนบุคคล จะช่วยปลดภาระหนี้ ให้คุณในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท* และพิเศษมากขึ้นกับค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ ทุกกรณี สูงสุด 12,000 บาท* ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด 
  * ค่าเบี้ยประกันภัย 220 บาทต่อเดือน 
  ** ความคุ้มครองเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการชำระเบี้ยประกันภัยจากสินเชื่อของท่านแล้วเท่านั้น

 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือนฟรีค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
การใช้วงเงินจากบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ท่านสามารถใช้วงเงินสูงสุดถึง 100% ของวงเงินคงเหลือด้วยการเบิกถอนเงินสดได้ง่ายๆผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้

บริการเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 
 • บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์เอทีเอ็มพูล
 บริการเบิกถอนผ่านทางโทรศัพท์ Personal Cash Line
 • บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือทางโทรศัพท์ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 0 2627 4999 ทราบผลอนุมัติทันที และพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านกำหนดภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ
  บริการเบิกถอนผ่านใบสมัคร / ใบคำขอสินเชื่อ
 • กรอกใบคำขอสินเชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ ยื่นที่เคาน์เตอร์ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน หรือส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบคำขอสินเชื่อ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุ 20-60 ปี 
 2. รายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป (สำหรับเจ้าของกิจการ เงินหมุนเวียนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป)
 3. อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์บ้านหรือที่ทำงาน
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรณีสมัครแบบอนุมัติด่วน)
 • เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ท่านต้องการให้โอนเงินเข้า
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก./ ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปที่มีชื่อของผู้สมัคร(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 •  วิธีการขอใบสมัคร
 1. เคาน์เตอร์รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 2. เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 3. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 •  วิธีการส่งใบสมัคร
 1.  เคาน์เตอร์รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 2.  ทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามายังฝ่ายอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ตามที่อยู่ในใบสมัคร
 •   ระยะเวลาการอนุมัติและแจ้งผล
 1. สมัครที่เคาน์เตอร์รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทราบผลการอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง (เฉพาะวันทำการตั้งแต่ห้างฯ เปิดจนถึง 19.30 น. เท่านั้น)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ทราบผลการอนุมัติได้ใน 3 วันทำการ (ทั้งนี้นับตั้งแต่วัน / เวลาที่สำนักงานใหญ่ได้รับเอกสารครบถ้วน)
 •   ระยะเวลาการโอนเงินสดเข้าบัญชี
 1.  1 วันทำการสำหรับท่านที่ให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์เท่านั้น
 2.  3 วันทำการสำหรับท่านที่ให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ
T1PL-O-1024px.jpg


ค่าธรรมเนียมต่างๆ
rate.png
 

หมายเหตุ: กรุณาศึกษารายละเอียดในตารางดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้ สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขห้ามชำระคืนก่อนกำหนด / อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 13% ต่อปี)

T1PL-FEE-Table-0118-1024px.jpg

วิธีชำระเงิน
1. วิธีการชำระผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
 • ขอรับแบบฟอร์มการหักบัญชีอัตโนมัติ ได้ที่เคาน์เตอร์สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
 • กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับที่ได้ให้ไว้กับธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่
 • นำแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ ติดต่อสาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มเพื่อให้ธนาคารดำเนินการรับรองลายเซ็น
 • ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ จะมีผลใช้ได้เมื่อใบแจ้งยอดบัญชี มีข้อความแจ้งถึงการเริ่มหักบัญชี
 • ในกรณีที่ต้องการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
 • ​True move รหัสชำระเงินพิมพ์ CentralPL (10 บาทต่อครั้ง)
 • MPAY ผ่านระบบ GSM Advance / 1-2 Call รหัสชำระเงินพิมพ์ 499 (10 บาทต่อครั้ง)
3. ชำระด้วยเงินสด
 • ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระค่าบริการที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ เซ็น  จุดบริการเซนเพย์ที่มีเครื่องหมาย CenPay
หมายเหตุ :
 • กรณีเลือกใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติกับธนาคาร กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนครบกำหนดชำระ 1 วันทำการ 
 • กรณีจ่ายด้วยเช็ค ต้องนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้า 2 วันทำการ 
 • ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะถูกส่งมายังบริษัท หลังจากที่คุณชำระเงินภายใน 2 วันทำการ
 • การชำระเงินนอกเขตสำนักหักบัญชี คิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คในอัตราที่ธนาคารกำหนด
สัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

สัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน       ดาวน์โหลด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ