//]]> //]]>

บริษัทฯ ขอปลี่ยนแปลงสิทธิ์การสมัครบัตรเสริมของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และ แบล็ค

โดยจำกัดบัตรเสริมได้สูงสุด 4 ใบต่อบัญชีบัตรหลัก จากเดิมสูงสุด 10 ใบต่อบัญชีบัตรหลัก มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค โทร 02 627 6655 หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค
โทร 02 627 6622

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group