รับกระเป๋า Nautica Backpack มูลค่า 3,590 บาท*

เมื่อสมัครบัตรเสริมและมียอดใช้จ่าย
ครบ 10,000 บาท ภายใน 60 วัน 
อนุมัติภายใน 15 ธ.ค. 60
 

เงื่อนไข
1.เมื่อสมัครบัตรเสริมและได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 15 ธ.ค.60 และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริมครบ 10,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ รับกระเป๋า Nautica  Backpack  มูลค่า 3,590 บาท 
2.กรณีสมัครบัตรเสริมมากกว่า 1 ใบจะคำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงใบเดียว
3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณ จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายตามปกติที่หักส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นอื่นแล้วเท่านั้น โดยไม่นับรวมยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากหมวดดังต่อไปนี้  หมวดการซื้อกองทุนต่างๆ (RMF, LTF),เบี้ยประกันทุกประเภท, การทำรายการเบิกถอนเงินสด และ Central Cash  Advance On Call  รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกชนิด 
4. บัตรเสริมที่สมัครต้องเป็นประเภทเดียวกับบัตรหลัก
5. ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
6. บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติจะใช้รอบบัญชีเดียวกับบัตรหลัก วงเงินตามที่ผู้ถือบัตรหลักกำหนดให้บัตรเสริม การแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก และคะแนนสะสม The 1 Card ของบัตรเสริมจะรวมเข้าภายใต้บัญชีเดียวกับบัตรหลัก
7.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ กระเป๋า Nautica  Backpack  มูลค่า 3,590 บาท จำนวน 1 ใบ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะจัดส่งของสมนาคุณให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 60 วัน หลังจากที่ท่านมียอดการใช้จ่ายตามเงื่อนไขในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
8.กรณีลูกค้าสมัครบัตรเสริมมากกว่า 1 ใบ สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อลูกค้าบัตรหลัก 1 ท่าน
9.ในกรณีที่ของสมนาคุณหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันให้ทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ เฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพบัตรและมีประวัติการชำระเงินดี จนถึงวันที่มีการมอบของสมนาคุณ แก่ท่าน
11.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 
12.กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
13.ของสมนาคุณรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
14. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์  โทร 02 627 8111 เปิดทำการทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30 - 22.00 น.  และสำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ โทร 02 627 8899 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
15.ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

+ ดูโปรโมชั่นอื่นๆ