โอกาสพิเศษอัปเกรดบัตรเป็น CENTRAL THE 1 LUXE

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก* 1 เม.ย.65 - 31 พ.ค.65

โอกาสพิเศษอัปเกรดบัตรเป็น CENTRAL THE 1 LUXE ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก* UChoose เช็คง่ายครบ ลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี! - บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (Central The1 Credit Card)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
**เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อปรับสถานะบัตรและได้รับการอนุมัติเท่านั้น โดยเกณฑ์การพิจารณาเพื่อปรับสถานะบัตร ได้แก่ 1) รายได้ต่อเดือนและวงเงินถาวร 70,000 บาทขึ้นไป 2) ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ 3) ไม่มีประวัติขอปรับลดสถานะบัตร 4) สงวนสิทธิ์การปรับสถานะบัตรเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 ทุกมาตรการ 5) ยกเว้นพนักงานในเครือกรุงศรีฯ ทุกกลุ่ม
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่แจ้งความประสงค์ขอปรับสถานะบัตรผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และเคาน์เตอร์ Central The 1 ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65

เงื่อนไขทั่วไป
 • รายละเอียดและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ หรือ https://www.centralthe1card.com
 • ค่าธรรมเนียมรายปีจะเรียกเก็บในปี พ.ศ. 2566 ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี โดยอัตโนมัติ หากสมาชิกบัตรมียอดใช้จ่ายครบ 400,000 บาท/รอบการเป็นสมาชิก (ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก 4,000 บาท / บัตรเสริม 2,000 บาทต่อใบ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • การอนุมัติปรับเปลี่ยนสถานะบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 
 • รอบบัญชีของท่านสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ จะยังคงเหมือนกับเซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ ใบเดิมของท่าน
 • ยอดค้างชำระจากบัตรใบเดิมจะนำไปแสดงรวมในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายใหม่ โดยท่านสามารถชำระยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน หรือขั้นต่ำได้ตามปกติ
 • หากท่านต้องการเพิ่มวงเงินถาวร กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และเคาน์เตอร์ Central The 1 ทุกสาขา
 • สำหรับท่านสมาชิกที่ใช้บริการหักชำระบัญชีอัตโนมัติเพื่อหักชำระค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์บ้าน รายการหักชำระบัญชีอัตโนมัติดังกล่าวจะถูกดำเนินการเรียกเก็บจากบัญชีบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ ของท่านตามปกติ ยกเว้นรายการที่ท่านทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆ ที่ไม่ได้ติดต่อผ่านทางศูนย์บริการบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน หรือรายการหักชำระบัญชีอัตโนมัติอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น  ท่านต้องดำเนินการแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตใหม่กับผู้ให้บริการโดยตรง
 • สำหรับท่านสมาชิกที่ใช้บริการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยมีบริษัทกรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท กรุงศรีไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลการเรียกเก็บค่าประกันภัย ท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย/ประกันชีวิตที่ท่านถืออยู่อย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง โดยค่าเบี้ยประกันภัยจะได้รับการโอนไปเรียกเก็บที่บัญชีบัตรเครดิตใหม่ของท่านโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะยังคงอนุโลมให้ทำรายการตัดค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตใบเดิมจนกว่าจะหมดอายุ
 • หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ โทร.02-627-8111 เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดี และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png