Print

เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 1 ลิตร รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนน*

ที่สถานีคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

CaltexUCHOOSE
เงื่อนไข

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

+ ดูโปรโมชั่นอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group