//]]> //]]>

ออมแบบไหน ในวัยทำงาน

ออมแบบไหน ในวัยทำงาน

 

1. เริ่มต้นออม 10-15%ของรายได้

ควรวางรากฐานการออมเสียแต่เนิ่นด้วยการออมเงินสักเดือนละ 10-15% ของรายได้ โดยตั้งจุดมุ่งหมายไว้ เช่น ออมไว้เพื่อดาวน์บ้าน ซื้อคอนโดมิเนียมใกล้ที่ทำงาน ดาวน์รถ และอย่าลืมกันเงินอีกส่วนไว้เป็นเงินสำรองเผื่อเรื่องฉุกเฉินในชีวิต ซึ่งควรจะมีเงินในส่วนนี้อย่างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน

2. เอาไปต่อยอดให้ออกดอกออกผล

ถ้าไม่มีเป้าหมายเอาไปดาวน์บ้านดาวน์รถ คุณก็สามารถนำไปเอาเงินออมไปต่อยอดให้เงินก้อนนี้ออกดอกออกผล เช่น ฝากประจำ หรือลงทุน

3. อย่าลืมออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน และทางบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอให้สมัครไว้ก็ดี เพราะนอกจากจะได้ออมทุกเดือนโดยการหักบัญชีจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติแล้ว นายจ้างยังช่วยออมด้วยการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอีกแรง ซึ่งจะมีบริษัทจัดการกองทุนมาบริหารเงินดังกล่าว


เงินก้อนนี้ถือเป็นการสะสมเงินออมระยะยาว ยิ่งบริษัทของคุณมั่นคง และคุณมีอายุการทำงานที่ยาวนาน ถ้าวันหนึ่งคุณต้องเดินออกจากบริษัทก็จะมีเงินก้อนย่อมๆก้อนนี้ เป็นเงินก้นถุงติดตัวไปด้วย

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group