//]]> //]]>

สัญญาณแห่ง "อิสรภาพทางการเงิน"

สัญญาณแห่ง อิสรภาพทางการเงิน

มาดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่ฟ้องว่า คุณได้ครอบครองอิสรภาพทางการเงินแล้ว
 
                O มีเงินพอใช้อย่างน้อย 6 เดือน   ข้อพิสูจน์ ในเบื้องต้นว่าเรามี "อิสรภาพทางการเงินในระยะสั้น" ก็คือเราต้องมีเงินพอใช้ทุกเดือนอย่างน้อย 6 เท่าของรายได้ประจำ
 
                O ปลดเปลื้องและปลอดหนี้สิน  หากปลดเปลื้องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้าน เรื่องรถ  ได้เร็วเท่าใด  ก็ยิ่งมีเงินเหลือมากพอที่จะนำไปลงทุนให้เงินทำงานได้มากขึ้นเท่านั้น ทำให้ยิ่งวิ่งถึงเส้นชัยแห่งอิสรภาพได้เร็วขึ้น
 
             O มีทรัพย์สินเพียงพอต่อการดำรงชีวิต   เช่น มีบ้าน มีรถ มีเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะใช้กินอยู่ในบั้นปลาย
 
             O หยุดทำงานประจำและหันไปทำงานที่รัก   หากมีการลงทุนที่มากและดีพอ  จนเงินที่ลงทุนสะสมนั้นเพียงพอกับการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งงานประจำที่ทำอยู่อีกแล้ว  นั่นคืออิสรภาพในชีวิตที่แท้จริง
             
คุณล่ะ มีสัญญาณแห่งอิสรภาพทางการเงินหรือยัง
 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central Group