//]]> //]]>

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 19 ม.ค. 63

บริษัทขอเรียนให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทราบว่า  บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 นี้ ระหว่างเวลา 01:00 - 08:00 น. ​ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเครือข่าย ให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โดยในช่วงวันเวลาการปรับปรุงระบบดังกล่าว ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จะไม่สามารถเข้าใช้งาน Application ได้ ดังต่อไปนี้
  • Central The 1 Online (E-Service)
  • UCHOOSE
  • Samsung Pay (VISA and Mastercard)​
  • Online Payment (Cenpay, DTAC)​
  • SMS​
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ  โดยพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากเวลา  08:00 น.  ของวันที่ 19 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ จะมีผลต่อลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการของท่านมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เบอร์โทรศัพท์ 02 627 8111 เปิดทำการทุกวัน 8:30 - 22:00 น.
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group