//]]> //]]>
          บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเรียนแจ้งท่านว่าทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต / หมายเลข 3 ตัวหลังบัตร (CVV) / หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน รวมถึงรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ในการทำรายการ เช่น การเพิ่มวงเงินหรือการเปิดใช้งานบัตร เป็นต้น หากท่านได้รับการติดต่อที่น่าสงสัยจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัตรเครดิต ขอให้รีบวางสายและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตของท่านทันที ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค โทร. 0 2627 6655 ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค โทร. 0 2627 6622 ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ โทร. 0 2627 8899 ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน แรดซ์ โทร. 0 2627 8111
 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group