//]]> //]]>

แจ้งขยายเวลาสิทธิประโยชน์


                ตามที่ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้แจ้งสิทธิประโยชน์รายปีให้แก่ท่านสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ ดังที่ระบุในคู่มือสิทธิประโยชน์ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

                บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสติ๊กเกอร์ที่จอดรถโซนพิเศษ ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากนั้นทางบริษัทจะแจ้งสิทธิพิเศษเดือน ส.ค. 63 ให้กับท่านสมาชิกต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค โทร 02-627-6655 หรือ ศูนย์บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค โทร 02-627-6622 หรือ ศูนย์บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ โทร 02-627-8899 ตลอด 24 ชั่วโมง


 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group