//]]> //]]>

แจ้งยกเลิกการให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ 02-627-6888


บริษัท  เจเนอรัล  คาร์ด  เซอร์วิสเซส  จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการยกเลิกการให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-627-6888 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกบัตร เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ เดิม สามารถติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 627 8111
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการของท่านมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หมายเลขโทรศัพท์ 02 627 8111 เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 - 22:00 น.
 
ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง
Mastercard The 1 Central Group